Flymeth 10 WP

Aktif İçeriği: Azamethiphos %10 (100 g/Kg) 

Category:
Zararlı Türü- Yaşam Evresi Uygulama Alanı ve Şekli Seyreltme Oranı Uygulama Oranı Uygulama Dozu
KARASİNEK ERGİN AÇIK ALAN Hayvan barınakları çevresi, çöp ve gübrelikler, çöp konteynerleri. Sırt tipi pülverizatör 1 Kg Ürün + 8 L su 100m²’lik yüzeyin %30’una spreyleyerek uygulanır 1 g a.i./m²

 

Aktif İçeriği:

Azamethiphos %10 (100 g/Kg) 

RELATED PRODUCTS