Flymeth 10 WP

Aktif İçeriği:Azamethiphos %10 (100 g/Kg) 

Zararlı Türü- Yaşam EvresiUygulama Alanı ve ŞekliSeyreltme OranıUygulama OranıUygulama Dozu
KARASİNEK ERGİNAÇIK ALAN Hayvan barınakları çevresi, çöp ve gübrelikler, çöp konteynerleri. Sırt tipi pülverizatör1 Kg Ürün + 8 L su100m²’lik yüzeyin %30’una spreyleyerek uygulanır1 g a.i./m²

 

Aktif İçeriği:

Azamethiphos %10 (100 g/Kg) 

RELATED PRODUCTS