İş Takip Programı

Page 2
NEDİR?
Bilgisayar Uygulaması;
Vektör kontrol hizmetinin bilgisayar üzerinden yürütülmesini ve denetlenmesini sağlayan, alınan verilerle raporlar ve istatistikler oluşturan bir bilgisayar uygulamasıdır.

Mobil Uygulama;
Saha personeline yardımcı, veri girişlerinin yapılabildiği, basit arayüzlü bir uygulamadır.
Gelişen teknoloji çağını yakından takip edip sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen. Vektör mücadelesinin olmazsa olmazı; Bölgelerdeki hedef haşere tespiti ve bunların kontrollü bir şekilde kayıt altına alınmasıdır.


Vektör üreme alanlarının tespit edilerek kayıt altına alınması ve bu kayıtların atlama yapılmadan periyodik olarak ilaçlanmasını,

Haşerelerle mücadelede her türlü bilginin dijital ortamda saklanarak bölgenin bilgi bankası ve vektör haritasının oluşturulmasını,

İş akışının daha verimli ve hızlı yapılması ve iş kaybının önlenmesi sayesinde pozitif fayda sağlamasını,

Minimum zamanda (daha hızlı), minimum iş gücüyle (daha az personelle), ve minimum maliyetle (yakıt giderlerinin azalması), maksimum işin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır.
Vektör mücadelesi artık daha kolay!
Page 3
Tanımlamalar sınırsız kısıtlama olmadan yapılır.
Bölgeler, ekipler, ekipmanlar, araçlar, kaynak şekilleri, vektör cinsleri, sorunlar, ilaçlar ve kullanıcılar sıınırsız olarak tanımlanabilir. Bölgelere ekipler tanımlanabilir. Ekiplere ekipman, araç ve personel tanımlaması yapılır.
Uygulama kullanıcılarına roller (müdür, ekip sorumlusu, ilaçlama personeli vb.) atanır. Her kullanıcının rollere göre veya bireysel olarak yetkileri ayarlanabilir. Her kullanıcının haftanın ayrı günlerine çalışma saatleri belirlenebilir. Sadece bu saatler arasında programa erişebilir.  Kullanıcılar istenirse başka bilgisayardan veya başka mobil cihazdan giriş yapamaz. Giriş şifresi SMS’lede gönderilebilir.
Yetkili kullanıcıların sildiği veriler hiçbir zaman veritabanından silinmez. Her silinen veri için neden yazılmak zorundadır. İstenilidiğinde silinen veriler tekrar yüklenir.
Page 4
Mobil cihazlarla personel çevrimiçi ve çevrimdışı yeni üreme kaynağı ekleyebilir. Bu kaynağa fotağraf ve video yükleyebelir, kaynağın alanını belirtebilir, kullandığı ilacı seçebilir , kaynağın ve haşerenin türünü seçebilir.
Eklenen bu kaynaklar bilgisayar üzerinde yönetici tarafından kontrol edilir. Bölgelerin haşerenin türü ve kaynağın cinsine  göre risk haritası çıkarılır.
Her personel kendi kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapar. Böylece sistemde hangi personelin hangi veriyi gönderdiği sisteme kayıt edilir.
Veri girişleri personel tarafından mobil cihazlarla kolayca yapılır.
Herkesin kolayca kullanabileceği anlaşılır bir arayüze sahiptir. Sistem kullanıcıyı otomatik yönlendirmekte. Hatalı veri girişlerinde uyarı vermektedir.
Ayrıca sistem açıldığında iş güvenliği ile ilgili bilgiler ekrana çıkmakta personel bunları inceledikten sonra sistem açılmaktadır.
Adres bilgisi GPS üzerinden otomatik olarak kayıt edilir. Bilgiler cihaz online durumda ise anında iletilir. GSM şebekesinin olmadığı durumda ise online olana kadar cihaz kendi hafızasına kayıt eder. Daha senkronizasyon işlemi yapılır.
Kullanıcının sadece bir mobil cihazdan giriş yapabilir. Başka bir cihazda aktifse diğer hiç bir cihazdan giriş yapamamaktadır.
Kolay anlaşır mobil arayüz.
Page 5
Üreme noktaları GPS üzerinden koordinat bilgisi alınarak kayıt edilir.
Mobil cihazlardan eklenen tüm kaynaklar bilgisayar üzerinde hem liste şeklinde hem de harita üzerinde görülür veya filtrelenir. Bu şekilde bölgenin vektör haritası çıkartılır. Her türlü filtreleme yapılıp sınırsız (il, ilçe, mahalle, vektör cinsi, kaynak şekli ve tarih bazlı) istatistik alınabilir.
Her vektör farklı şekil ve renkte görünüp kullanım kolaylığı sağlanır.
Page 6
Yeni kaynak kaydı yaparken her kaynağa kullanılacak ilacın kalıcılık süresine bağlı periyot süresi tanımlanmaktadır. Bu süre kaynağın gelecek sefere nezaman ilaçlanacağının bilgisini vermektedir. Yönetici masaüstü uygulamasında günü gelen kaynakları seçerek o günkü ilaçlanması gereken kaynakları görmektedir. İster harita üzerinde istenirsede liste şeklinde sıralayarak kaynaklar ekiplere ayrı ayrı görev olarak gönderilir.
Ekipler ise cihazında o günkü yapacağı işleri görür, hangi mahallede, hangi sokakta, hangi noktayı ilaçlayacağını görerek göreve gitmektir.
Ekipleri görevlendirme!
Ekipler gelen iş emirlerinde  “yolu göster” seçeneğini seçtiğinde kendine en yakından en uzak kaynağa harita üzerinde bir rota oluşturmaktadır. Yada gideceği noktayı seçip navigasyonla kaynağa ulaşmaktadır.
Kaynağı bulup ilaçlayan personel daha sonra mobil cihazdan görevi tamamlayıp kaynağın durumunu güncelleyebilir kullandığı ilacı seçebilir yada yaşadağı bir sorunu belirtebilir. Eğer ekip kaynağın yakınına gelmeden görevi tamamlamak isterse sistem kaynağın yakınında olmadığı için uyarı verecektir. Kaynakta işlem yapabilcek yakınlık mesafesi idare tarafından belirlenebilir.
Mobil cihazlarla görev tamamlama!
Page 7
Farklı yollardan gelen şikayetleri ( telefon, faks, e-mail, vb.) kayıt altına alıp şikayet noktasına en yakın personelin gitmesi sağlanmaktadır. Bölgenin Şikayet haritası oluşturulabilmektedir. İlaçlama talebinde bulunan vatandaşlar kayıt altına alınıp bilgileri veri bankasında saklanabilmektedir.
Gelen şikayetler otomatik olarak o bölgenin sorumlusuna gitmekte, buradanda en yakın ekibe anında iletilebilmektedir. Personel mobil cihazlarıyla gelen şikayetin olduğu bölgeye gitmeden şikayet işlemlerini yapamamaktadır.
Bölgelerin şikayet istatistikleri anlık görülmektedir.
Page 8
Her personel mobil cihazlar üzerinden anlık veya geçmişe dönük takip edilir. Anlık takiplerde verilen görevler ne kadar tamamlandığı görülür. İstenilen bir tarih ve saatte gidilen yerler animasyonlu izlenebilir.
Hacimsel ilaçlama yapılırken ekibin sırayla nerelerde ilaçlama yaptığı mobil uygulamada rotalı kaynak olarak kayıt altına alınır ve bilgisayarda konumlar rota şeklinde gösterilir. İstenirse bu rotalar görev olarak atanır ve personel mobil cihazında navigasyonla bu rotayı takip eder.
Page 9
İlaç stokları anlık takip edilir.
Stoklanan ilaçlar ve miktarları yönetici tarafından sisteme girilir. Personel mobil cihazlarıyla gün sonunda görevleri tamamladıktan sonra “Gün Sonu İlaç İşlemleri” kısmına girerek o gün kullandığı ilaçları ve miktarlarını girer. Girilen ilaç miktarları bilgisayar üzerinden yöneticinin onayını bekler. Onaylanan ilaçlarda stoktaki miktardan düşerek anlık ilaç durumu sorgulanır. Ayrıca her ekibin hangi gün, hangi ilaçtan nekadar kullandığı listelenir.
Kaynaklara girilen alan miktarının toplanmıyla kullanılan ilaç miktarları karşılaştırılır. Otomatik olarak her ekibin birim alana ne kadar ilaç kullandığıda anlık takip edilebilir.
Page 10
Anlık rapor ve veri grafikleri oluşturulur.!
Belirli zaman aralığında iş gücü kayıplarının süresi raporlanabilir.
Tüm veriler filtrelenebilir.
Belirli zaman aralıklarında araç hareketleri raporlanabilir.
Her veri sayfası raporlanabilir. Oluşturulan raporlar birçok formatta  kayıt edilebilir.
Page 11
REFERANSLAR
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ODUNPAZARI BELEDİYESİ
SÖKE BELEDİYESİ
İZMİR AOSB
Kontrol istasyonu; vektörlerin türlere göre bölgesel yoğunluğunu tespit etmek, farklı bölgelerde farklı dozlarda yapılan denemeleri gözlemlemek, yapılan mücadeledeki bölgesel başarıyı ölçmek, kurulan her istasyon için yapılan tespitlerin verilerini (canlı sayısı, ölü sayısı, sıcaklık, pH vb.) girmek  ve bunları harita üzerinde göstermek için kullanılan sistemdir.
Meteoroloji istasyonu; Her bölgenin veya her ekibin kullanabileceği, istenilen zamanlarda hava durumu (rüzgar hızı, sıcaklık vb.) ölçebilen mobil bir cihazla sisteme otomatik olarak kayıt ederek bu verilere göre uygulama yapılan bir sistemdir.
Makina takip; Mistblower ve ULV cihazlarına entegre edilen bir cihaz ile makinanın kullanım verileri kayıt edilmektedir.  
Geliştirilen yeni özellikler