Permethrin Grubu

Biotoks EW

Aktif içeriği: Permethrin %10,9 (109 g/L), Tetramethrin %2 (20 g/L), PBO %11,05 (110,5 g/L)

Pertoks 300 EC

Aktif İçeriği Permethrin %30 (300 g/L), Tetramethrin %10 (100 g/L), PBO %40 (400 g/L)

Pertoks 350 EC

Aktif içeriği: Permethrin %30 (300 g/L), Tetramethrin %1 (10 g/L), PBO %4 (40 g/L)

Pertoks 400 EC

Aktif içeriği: Permethrin %40 (400 g/L), Tetramethrin %10 (10 g/L), PBO %20 (200 g/L)

Pertoks 620 EW

Aktif içeriği: Permethrin %40 (400 g/L), Tetramethrin %6 (60 g/L), PBO %16 (160 g/L)

Pertoks Super EC

Aktif içeriği: Permethrin %20 (200 g/L), Tetramethrin %10 (100 g/L), PBO %40 (400 g/L)

Pertox Fort EC

Aktif içeriği: Permethrin %10,9 (109 g/L), Tetramethrin %2,4 (24 g/L), PBO %13,3 (133 g/L)