Flyhoxam WG

Aktif İçeriği: Thiamethoxam %25 (250 g/Kg) 

Zararlı Türü- Yaşam EvresiUygulama Alanı ve ŞekliSeyreltme OranıUygulama OranıUygulama DozuUygulama Aralığı
KARASİNEK ERGİN

 

Hayvan barınakları çevresi, çöp ve gübrelikler, çöp konteynerleri. Sırt tipi pülverizatör

 

200 g Ürün + 4000 ml su200m²’lik yüzeyin %30’una spreyleyerek uygulanır0,25 g a.i./m²45 gün
125 g Ürün + 4000 ml su350m² boya fırçası ile uygulanır

Aktif İçeriği:

Thiamethoxam %25 (250 g/Kg) 

 

RELATED PRODUCTS