Flyacept WSG

Aktif İçeriği:Acetamiprids %20 (200 g/Kg) 

Zararlı Türü- Yaşam EvresiUygulama Alanı ve ŞekliSeyreltme OranıUygulama OranıUygulama DozuUygulama Aralığı
KARASİNEK ERGİNHayvan barınakları çevresi, çöp ve gübrelikler, çöp konteynerleri. Sırt tipi pülverizatör125 g Ürün + 4000 ml su200m²’lik yüzeyin %30’una spreyleyerek uygulanır0,125 g a.i./m²45 gün

 

Aktif İçeriği:

Acetamiprids %20 (200 g/Kg) 

RELATED PRODUCTS