Flyacept WSG

Aktif İçeriği: Acetamiprids %20 (200 g/Kg) 

Ürün Kategorisi:
Zararlı Türü- Yaşam Evresi Uygulama Alanı ve Şekli Seyreltme Oranı Uygulama Oranı Uygulama Dozu Uygulama Aralığı
KARASİNEK ERGİN Hayvan barınakları çevresi, çöp ve gübrelikler, çöp konteynerleri. Sırt tipi pülverizatör 125 g Ürün + 4000 ml su 200m²’lik yüzeyin %30’una spreyleyerek uygulanır 0,125 g a.i./m² 45 gün

 

Aktif İçeriği:

Acetamiprids %20 (200 g/Kg) 

BENZER ÜRÜNLER