Çevre Politikamız

  • Doğal kaynakların korunmasını ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesini,
  • Atıkları azaltılmasını, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirgenmesini,
  • Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesini,
  • Tesisimizin, konusundaki tüm yasal mevzuatlar doğrultusundaki uygulamalarla işletilmesini,
  • Bağlayıcı iç ve dış hususlarımız dikkate alınarak çevre performansımızın iyileştirilmesini,
  • Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken çevresel etkinin dikkate alınmasını,
  • Mevcut yatırımların iyileştirilerek çevresel etkilerin en aza indirgenmesini,
    sağlamak ve süreçlerini sürekli olarak iyileştirmektir.