Pertoks 300 EC

Aktif İçeriği Permethrin %30 (300 g/L), Tetramethrin %10 (100 g/L), PBO %40 (400 g/L)

Zararlı Türü- Yaşam Evresi Uygulama Alanı ve Şekli Seyreltme Oranı Uygulama Oranı Uygulama Dozu Uygulama Aralığı
SİVRİSİNEK, TATARCIK, KARASİNEK ERGİN AÇIK ALAN: Araç üstü ve/veya elde taşınır ULV (Soğuk sisleme) cihazı 1L Ürün + 29L su 0,5 L/Ha 5 g a.i./Ha
SİVRİSİNEK ERGİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK BÖLGESEL OLARAK KANALİZASYON SİSTEMLERİNDE SINIRLI OLARAK:Araç üstü ve/veya elde taşınır TF(Sıcak sisleme) cihazı 1L Ürün + 299L mazot 10 L/Ha 10 g a.i./Ha
SİVRİSİNEK ERGİN BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 500 ml Ürün + 11500 ml su 40 ml/m² 500 mg a.i./m² 30 Gün
TATARCIK ERGİN BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 500 ml Ürün + 11500 ml su 40 ml/m² 500 mg a.i./m²
KARASİNEK ERGİN BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 100 ml Ürün + 19100 ml su 40 ml/m² 62,5 mg a.i./m²
HAMAMBÖCEĞİ, NİMF ERGİN BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 100 ml Ürün + 23900 ml su 100 ml/m² 125 mg a.i./m²
KENE LARVASI BOŞ KAPALI ALAN VE MESKEN ÇEVRESİ: Sırt tipi pülverizatör 100 ml Ürün + 11900 ml su 40 ml/m² 100 mg a.i./m² 30 Gün

 

Aktif İçeriği
Permethrin %30 (300 g/L), Tetramethrin %10 (100 g/L), PBO %40 (400 g/L)

Hedef Haşere
Karasinek, Sivrisinek, Tatarcık, Bit, Pire, Tahta kurusu, Kene, Karınca

Ambalaj Şekli:
5 Litrelik Coex bidonlardadır.

Etkin Mekanizması:
PERTOKS 300 EC Hedef haşere’de temas ve yutma ile süratle etki gösteren çok yüksek aktiviteli geniş spektrumlu bir insektisittir. Üç özelliğinden dolayı [ani düşürücü(knock-dovvn), kalıcı öldürücü, sinerjist ve bağışıklık önleyici] hedef haşerelere karşı oldukça etkilidir.

Kullanım Alanları:
Hedef haşerenin barındığı, dinlendiği, beslendiği, üreyip çoğaldığı apartmanlar, yurtlar, hastaneler, okullar, restorantlar, pastaneler, fırınlar, oteller, mezbahalar, ahırlar gibi kapalı alanlarda yerleşim alanları, kışlalar, pazar yerleri, balıkhaneler, çöplükler, gübre kuyuları, açık kanalizasyonlar, kanaletler, fosseptikler, logarlar, çeşme yalaklan, parklar, bahçeler, nehir, göl-gölet, dere kenarları, cadde ve sokaklar vb. Açık alanlarda ilaçlama oranında dikkat edilerek her türlü spreyleme aleti ile
uygulama yapılabilir.

Hedef Dışı Organizmalara Etkisi:
Memeliler üzerinde çok düşük toksisiteye sahiptirler ve dokularda birikmezler. İdrar yoluyla vücuttan atılırlar. Toprakta ve suda çok kısa zaman içerisinde parçalanırlar. Formülasyon ve seyreltilmiş solüsyonları deride, mukozada, gözde hiçbir şekilde tahriş edici etki (iritan) yapmazlar.

Formülasyon Yapısı:
PERTOKS 300 EC Sentetik pyrethroid insektisitler gurubundan Permethrin aktif maddesi içerir. Hızlı düşürücü (knock-dovvn), sinerjik ve kalıcı öldürücü etkiye sahiptir.

Özellikler:
PERTOKS 300 EC; toplum sağlığını tehdit eden hastalıkların parazit ve mikrobunu taşıyan haşerelere karşı etkinliği ve güvenirliği Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul edilmiş düşük toksisitede uçan ve yürüyen haşerelere karşı etkili konsantre formülasyondur. Formülasyon uygulandığı yüzeyde koku ve leke bırakmaz. Buharlaşmayı geciktirici madde içerdiğinden damlacıkların en uzun süre havada kalmasını sağlayarak haşerelerle olan temasının max. çıkmasını sağlar. İlaçlamanın sabahın ilk saatleri ile gün batımı zamanı veya gece yapılması önerilir.