Aktif içeriği: Pyriproxyfen %2 (20g/kg)

Zararlı Türü- Yaşam EvresiUygulama Alanı ve ŞekliUygulama OranıUygulama DozuUygulama Aralığı
SİVRİSİNEK LARVATEMİZ SULAR
Motorlu granül pülverizatörü ve / veya doğrudan el ile (eldivenle)
500 g ürün/Ha10g a.i./Ha30 gün
KARASİNEK LARVAÇÖP BİRİKTİRME ALANLARI, ÇÖP GÜBRE VE ARITMA ÇAMURU ÇUKURLARI Motorlu granül pülverizatörü ve / veya doğrudan el ile (eldivenle)2,5 ürün/m²0,05g a.i./m²30 gün

 

Formüasyon Şekli: Granül

Aktif içeriği:
Pyriproxyfen %2 (20g/kg)

LD50 Değerleri:
Pyriproxyfen Akut Oral (Sıçan) LDso’si:> 5000 mg/kg.

Kullanma şekli: Temiz sularda ve Foseptiklerde doğrudan el ile yapılan uygulamalarda.
Sivrisinek larva mücadelesi için birim hektara 500 g ürün gelecek şekilde uygulanır.

Ürünün rezidüel etkinliği kontrollü laboratuar şartlarında 90 güne kadar tedricen azalacak şekilde devam etmiştir. ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BUHAR VE ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız Ağzı kapalı ürünün uygun koşullarda raf ömrü 2 yıldır

Boş ambalaj imha şekli: Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz. Artmış ürünü ve kabını durgun su,
akarsu, göl ve göletlere atmayınız.

Zehirlenme Belirtileri: Kusma, bulantı, baş dönmesi, karın ağrısı.

İlk yardım önlemleri: Ürün yanlışlıkla yutulmuşsa kişiyi kusturmayınız. Ürünü yutan kişiyi ve ürünün etiketini hemen doktora götürünüz Gözlere veya cilde sıçramışsa hemen sabun ve su ile yıkayınız.

Antidotu ve Gerekli Bilgiler: Bilinen bir Antidotu yoktur. Destekleyici tedavi uygulanır.
ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
CİLDİNİZ VE GÖZÜNÜZ İLE TEMAS ETTİRMEYİNİZ. EN KÜÇÜK BİR BULAŞMADA BULAŞIK YERLERİ BOL SU VE SABUN İLE YIKAYINIZ. SERİN VE KURU BİR YERDE; GIDA MADDELERİNDEN, HAYVAN YEMLERİNDEN VE BUNLARIN KAPLARINDAN UZAKTA MUHAFAZA EDİNİZ.
Arılar için zehirlidir.

RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI
R52/53 Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI
S60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.
S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.