Aktif içeriği: Lambda-Cyhalothrin %5 (50 g/L), Imidaclroprid %20 (200 g/L)

Categories: ,
Zararlı Türü – Yaşam Evresi Uygulama Alanı ve Şekli Uygulama Oranı Uygulama Dozu
SİVRİSİNEK ERGİN Sırt tipi pülverizatör 20 mg a.i./m² 60 gün
KARASİNEK ERGİN Sırt tipi pülverizatör 10 mg a.i./m² 60 gün
HAMAMBÖCEĞİ ERGİN Sırt tipi pülverizatör 15 mg a.i./m² 90 gün

Aktif içeriği:
Lambda-Cyhalothrin %5 (50 g/L), Imidaclroprid %20 (200 g/L)

SİVRİSİNEK ERGİN Sırt tipi pülverizatör 20 mg a.i./m2 60 gün
KARASİNEK ERGİN Sırt tipi pülverizatör 10mga.l./m2 60 gün
HAMAMBÖCEĞİ ERGİN Sırt tipi pülverizatör 10 mg a.i./m2 90 gün

LDso Değerleri:
Lambda-cyhalothrin Akut Oral (Sıçan) LDso’si: 79 mg/kg.
Imidacloprid Akut Oral (Sıçan) LD50’si : 450 mg/kg.

Kullanma şekli: Boş kapalı alanlarda sırt tipi piilverizatör ile uygulamalarda
Sivnsınek mücadelesi için 100 mİ ürün 9900 mİ su ile karıştırılır. Karasinek ve Hamamböceği mücadelesi için
50 mİ ürün 9950 mİ su ile karıştırılır. Binm metrekareye 40 mİ karışım gelecek şekilde uygulanır.
ÇOCUKLARDAN. GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BUHAR VE ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız
Ağzı kapalı ürünün uygun koşullarda raf ömrü 2 yıldır

Boş ambalaj imha şekli: Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.
Artmış ilacı ve kabını durgun su. akarsu, göl ve göletlere atmayınız.

Zehirlenme Belirtileri: Kusma, bulantı, baş dönmesi, karın ağrısı.

İlk yardım önlemleri: Ürün yanlışlıkla yutulmuşsa kişiyi kusturmayınız.
Ürünü yutan kişiyi ve ürünün etiketim hemen doktora götürünüz.
Gözlere veya cilde sıçramışsa hemen sabun ve su ile yıkayınız.

Antidotu ve Gerekli Bilgiler: Bilinen bir Aridotu yoktur. Destekleyici tedavi uygulanır.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
CİLDİNİZ VE GÖZÜNÜZ İLE TEMAS ETTİRMEYİNİZ EN KÜÇÜK BİR BULAŞMADA BULAŞIK YERLERİ BOL SU VE SABUN İLE YIKAYINIZ
SERİN VE KURU BİR YERDE; GIDA MADDELERİNDEN, HAYVAN YEMLERİNDEN VE BUNLARIN KAPLARINDAN UZAKTA MUHAFAZA EDİNİZ
Arılar için zehirlidir

RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI
R22: Yutulması halinde zararlıdır.
R23: Solunması halinde toksiktir.
R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir