Diflutoks 5 EC

Aktif İçeriği:Diflubenzuron %5 (50 g/L)

Zararlı Türü- Yaşam EvresiUygulama Alanı ve ŞekliSeyreltme OranıUygulama OranıUygulama DozuUygulama Aralığı
KARASİNEK LARVABOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör100 ml Ürün + 9900 ml su1 L/m²0,5 g a.i./m²30 gün

 

Aktif İçeriği:

Diflubenzuron %5 (50 g/L)

IGR(BÖCEK GELİŞİM DÜZENLEYİCİ) LARVASİTLER

IGR larvasitler kitin sentezi inhibitörü ve juvenil hormon analogları olarak iki alt grupta ele alınabilir.

KİTİN SENTEZİ İNHİBİTÖRLERİ

Sivrisinek, tatarcık ve karasinek larvalarının dış iskeletleri (kutikula) saydam bir kitinsel örtü ile kaplıdır. DİFLUTOKS 48 SC, DİFLUTOKS 4 T, DİFLUTOKS 4 G, DİFLUTOKS 5B,  dış iskeletin alt katmanlarından salgılanan kitin üretimini engellemek suretiyle larvayı gömlek değiştirme sırasında pupa haline dönüşemeden kısa sürede ölmesine yol açar. DİFLUTOKS 4 T, DİFLUTOKS 4 G, DİFLUTOKS 5B sulandırma gerektirmeyen ve doz hatalarını ortadan kaldıran, serpme şeklinde kolayca kullanılabilen, işgücü maliyetini düşürücü formülasyonlardır.