Diflutoks 48 SC

Aktif içeriği: Diflubenzuron %48 (480 g/L)

Zararlı Türü- Yaşam Evresi Uygulama Alanı ve Şekli Seyreltme Oranı Uygulama Oranı Uygulama Dozu Uygulama Aralığı
KARASİNEK LARVA Sırt tipi pülverizatör 1LT Ürün + 959 LT su 1 LT/m² 0,5g a.i./m² 30 gün

 

Aktif içeriği:
Diflubenzuron %48 (480 g/L)

Kullanma şekli:
Sırt tipi pülverizatör ile yapılan uygulamalarda Karasinek larva mücadelesi için 1 litre ürün 959 litre su ile karıştırılır. Birim metrekareye 1 litre karışım gelecek şekilde uygulanır.

IGR(BÖCEK GELİŞİM DÜZENLEYİCİ) LARVASİTLER

IGR larvasitler kitin sentezi inhibitörü ve juvenil hormon analogları olarak iki alt grupta ele alınabilir.

KİTİN SENTEZİ İNHİBİTÖRLERİ

Sivrisinek, tatarcık ve karasinek larvalarının dış iskeletleri (kutikula) saydam bir kitinsel örtü ile kaplıdır. DİFLUTOKS 48 SC, DİFLUTOKS 4 T, DİFLUTOKS 4 G, DİFLUTOKS 5B,  dış iskeletin alt katmanlarından salgılanan kitin üretimini engellemek suretiyle larvayı gömlek değiştirme sırasında pupa haline dönüşemeden kısa sürede ölmesine yol açar. DİFLUTOKS 4 T, DİFLUTOKS 4 G, DİFLUTOKS 5B sulandırma gerektirmeyen ve doz hatalarını ortadan kaldıran, serpme şeklinde kolayca kullanılabilen, işgücü maliyetini düşürücü formülasyonlardır.