Delta-Jet WG

Aktif içeriği: Deltamethrin %25 (250 g/Kg)

Categories: ,
Zararlı Türü – Yaşam Evresi Uygulama Alanı ve Şekli Seyreltme Oranı Uygulama Oranı Uygulama Dozu Uygulama Aralığı
SİVRİSİNEK, TATARCIK ERGİN BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 20 g Ürün + 9980 ml su 40 ml/m² 20 mg a.i./m² 90 gün
KARASİNEK  ERGİN BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 11,25 g Ürün + 9988,75 ml su 40 ml/m² 11,25 mg a.i./m² 90 gün
HAMAMBÖCEĞİ, NİMF ERGİN BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 12 g Ürün + 9988 ml su 40 ml/m² 12 mg a.i./m² 90 gün
KARINCA ERGİN BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 12 g Ürün + 9988 ml su 40 ml/m² 12 mg a.i./m² 90 gün
KENE, LARVA, NİMF ERGİN BOŞ KAPALI ALAN VE MESKEN ÇEVRESİ: Sırt tipi pülverizatör 10 g Ürün + 9990 ml su 40 ml/m² 10 mg a.i./m² 90 gün

 

Aktif içeriği:
Deltamethrin %25 (250 g/Kg)

Hedef Haşere:
Karasinek, Sivrisinek, Hamamböceği, Tatarcık, Bit, Pire, Tahta kurusu, Kene, Karınca.

Etkin Mekanizması:
DELTA-JET WG hedef haşere’de Temas ve yutma ile süratle etki gösteren çok yüksek aktiviteli geniş spektrumlu bir insektisittir.

Kullanım Alanları:
Hedef haşerenin barındığı, dinlendiği, beslendiği, üreyip çoğaldığı apartmanlar, yurtlar, hastaneler, okullar, restorantlar, pastaneler, fırınlar, oteller, mezbahalar, ahırlar gibi kapalı alanlarda yerleşim alanları, kışlalar, pazar yerleri, balıkhaneler, çöplükler, gübre kuyuları, açık kanalizasyonlar, kanaletler, fosseptikler, logarlar, çeşme yalakları, parklar, bahçeler, nehir, göl-gölet, dere kenarları, cadde ve sokaklar vb. alanlarda ilaçlama oranında dikkat edilerek uygulama yapılabilir.

Hedef Dışı Organizmalara Etkisi:

Memeliler üzerinde çok düşük toksisiteye sahiptirler ve dokularda birikmezler. İdrar yoluyla vücuttan atılırlar. Toprakta ve suda çok kısa zaman içerisinde parçalanırlar. 

Formülasyon Yapısı:

DELTA-JET WG Sentetik pyrethroid insektisitler gurubundan Deltamethrin aktif maddesi içerir.

Özellikleri: 
DELTA-JET WG; toplum sağlığını tehdit eden hastalıkların parazit ve mikrobunu taşıyan haşerelere karşı etkinliği ve güvenirliği Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul edilmiş düşük toksisitede uçan ve yürüyen haşerelere karşı etkili konsantre formülasyondur.