Bioflash ZE

Aktif İçeriği: Lambda-cyhalothrin %5 (50 g/L) + Fipronil %1,25 (12,5 g/L) + Tetramethrin %5 (50 g/L) + PBO %7,5 (75 g/L)

Categories: ,
Zararlı Türü- Yaşam Evresi Uygulama Alanı ve Şekli Seyreltme Oranı Uygulama Oranı Uygulama Dozu Uygulama Aralığı
SİVRİSİNEK ERGİN BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 100 ml Ürün + 9900 ml su 40 ml/m² 20 mg a.i./m² 30 gün
KARASİNEK ERGİN BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 30 ml Ürün + 5970 ml su 40 ml/m² 10 mg a.i./m² 30 gün
HAMAMBÖCEĞİ ERGİN BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 30 ml Ürün + 9970 ml su 100 ml/m² 15 mg a.i./m² 30 gün
KENE ERGİN BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 30 ml Ürün + 5970 ml su 40 ml/m² 10 mg a.i./m² 30 gün
PİRE ERGİN  BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 30 ml Ürün + 4970 ml su 40 ml/m² 12 mg a.i./m² 30 gün
AKREP ERGİN BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 28 ml Ürün + 4972 ml su 100 ml/m² 28 mg a.i./m² 30 gün

 

Aktif İçeriği:

Lambda-cyhalothrin %5 (50 g/L) + Fipronil %1,25 (12,5 g/L) + Tetramethrin %5 (50 g/L) + PBO %7,5 (75 g/L)

Hedef Haşere:
Sivrisinek,Karasinek,Hamamböceği,Pire,Akrep,Kene

LD50 Değerleri :
Lambda-cyhalothrin Akut Oral (Sıçan) LD50: 79 mg/kg

Fipronil Akut Oral (Sıçan) LD50                     : 97 mg/kg                                   

Tetramethrin Akut Oral (Sıçan) LD50            : 5000 mg/kg          

PBO Akut Oral (Sıçan) LD50                          : 7500 mg/kg