Aktif içeriği: Bacillus thuringiensis vr.İsraelensis (1.28 milyar ITU/LTJ)’dir.

Zararlı Türü- Yaşam EvresiUygulama Alanı ve ŞekliUygulama DozuUygulama Aralığı
SİVRİSİNEK LARVATEMİZ SULAR Sırt Tipi Pülverizatör500 ml ilaç / Ha10 gün
SİVRİSİNEK LARVAFOSEPTİK Sırt Tipi Pülverizatör1 L ilaç / Ha10 gün

 

Aktif içeriği:
Bacillus thuringiensis vr.İsraelensis (1.28 milyar ITU/LTJ)’dir.

Hedef Haşere:
Sivrisinek larvaları

Etkin Mekanizması:
Formülasyondaki, mevcut bakteri sporlarının larvasidal(larva öldürücü)etkisi yoktur. Öldürücü etkiyi sporlara bağlı protein kristaller gösterir. Protein kristallerinin etki gösterebilmesi için larva tarafından sindirilmesi gerekmektedir. Larva sindirim sistemi alkali enzimler salgılar. Protein kristalleri bu alkali enzimlerle karşılaşınca parçalanır ve 5 ayrı polipeptit ortaya çıkar (endotoksinler) ve larvanın midesinde dağılır, mide epitel (koruyucu) dokusunu parçalayarak mide muhteviyatının vücut boşluğuna dolmasını sağlar ve larva 1 saat ile 24 saat içinde ölür. Protein kristaller sadece sivrisinek larvalannın midelerinde salgılanan enzimle parçalanır ve endotoksinlere dönüşür. Başka hiçbir canlının mide ve bağırsak enzimi tarafından parçalanamaz dolayısı ile hiçbir canlıya hiçbir şekilde toksik etki (zararlı) yapmaz. Doğal olarak oluşan BTI H14’den elde edilen AQUABAC XT uygulandığı ortamda larva tarafından alınmayan sporlar ve protein kristaller 48-72 saat içerisinde dibe çöker. Diğer mikro organizmalar veya diğer organik maddeler tarafından parçalanırlar.

Kullanım Alanları:
Yavaş akan akarsular, bataklıklar, sığ göller, dere ve nehir kıyılanndaki durgun sular, sulama kanalları,çayır ve ormanlık alanlardaki çukurlarda biriken yağmur suları, çeşme yalakları,çeltik tarlaları, inşaat temeli çukurları, ağaç kovuklarında biriken sular, bodrum katlarındaki su birikintileri, açıkta akan lağım suları ve foseptik kuyularıdır.

Hedef Dışı Organizmalara Etkisi:
BTI H14 sporları tekrar dönüşüm ve yenileme yapmazlar. Balıklar, kuşlar, hedef dışı böcekler, kurbağa ve kaplumbağalar gibi çok sayıda türün dahil olduğu canlılar üzerinde akut ve kronik çalışmalar yapılmış ve yüksek dozlarda dahi toksik etkisine rastlanmamıştır. BTI H14 yararlı böceklere toksik etkisi yoktur, örneğin arılar, kılkanatlılar, kızböceği, taşböceği, mayısböceği, ipekböceği v.b. böceklerde toksik etki göstermemiştir. BTI H14 büyük çapta sivrisinek mücadele programlannda kullanılmış olup bu süre içinde insanlar üzerinde herhangi bir zararlı etkisi gözlenmemiştir.

Formülasyon Yapısı:
AQUABAC xt sivirsinek larva mücadelesinde kullanılmak üzere formüle edilmiş koyu sarı renkli sulu süspansiyondur. Formülasyon Özelliği sivrisineğin beslendiği alanda aktif içeriğin uzun süre (48-72 saat)kalıcı olmasıdır. Formülasyon uçak ve helikoptere monte edilen konvensiyonel cihazlar, ULV, Mist Blower ve her türlü motorlu, motorsuz pulvarizatörlerle uygulanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Aquabac xt’nin fiziksel özelliklerini korumak ve yüksek tesirini sağlamak için üretim işlemi boyunca yoğunlaştırma metodu kullanılmış ve yabancı maddelerden arındırmak için 100 adet ağ süzgeçten 2 defa süzülerek en uygun formülasyon elde edilmiştir.

Özellikler:
Hedef canlıda direnç yaratmaz, uyguladıktan 48-72 saat içinde mikro organizmalar tarafından parçalanır. Larvaların ölümleri doğal olduğundan larva ile beslenen canlılar için besin zincirini olumsuz etkilemez. Hedef dışı hiçbir canlıda toksik etki yaratmaz. Yerden ve havadan uygulanabilir. Tavsiye edilen sularda kaynak sularına karıştırılabilir. Kimyasallara göre uygulama maliyeti düşüktür.