Aktif İçeriği: Alphacypermethrin 65 g/L, Tetramethrin 35 g/L, Piperonyl Butoxside 175 g/L

Zararlı Türü- Yaşam EvresiUygulama Alanı ve ŞekliSeyreltme OranıUygulama OranıUygulama DozuUygulama Aralığı
SİVRİSİNEK, ERGİNBOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör100 ml Ürün + 12900 ml su40 ml/m²20 mg a.i./m²90 gün
KARASİNEK , ERGİNBOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör75 ml Ürün + 12925 ml su40 ml/m²15 mg a.i./m²90 gün
HAMAMBÖCEĞİ, NİMF ERGİNBOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör75 ml Ürün + 16175 ml su100 ml/m²30 mg a.i./m²90 gün
KENE LARVABOŞ KAPALI ALAN VE MESKEN ÇEVRESİ: Sırt tipi pülverizatör60 ml Ürün + 12940 ml su40 ml/m²12 mg a.i./m²

 

Aktif İçeriği:
Alphacypermethrin 65 g/L, Tetramethrin 35 g/L, Piperonyl Butoxside 175 g/L

Hedef Haşere:
Kene, Karasinek, Sivrisinek, Hamamböceği, Tatarcık, Bit, Pire, Kene, Tahatakurusu, Karınca.

Ambalaj Şekli:
5 Litrelik Coex bidonlardadır.

Etkin Mekanizması:
ALFA-JET SE Temas ve yutma ile süratle etki gösteren çok yüksek aktiviteli geniş spektrumlu bir insektisittir. İki özelliğinden dolayı (ani etki, rezidüel etki) hedef haşerelere karşı oldukça etkilidir.

Kullanım Alanları:
Hedef haşerenin barındığı, dinlendiği, beslendiği, üreyip çoğaldığı apartmanlar, yurtlar, hastaneler, okullar, restorantlar, pastaneler, fırınlar, oteller, mezbahalar gibi kapalı alanlarda, yerleşim alanları, kışlalar, pazar yerleri, balıkhaneler, çöplükler, gübre kuyuları, açık kanalizasyonlar, kanaletler, fosseptikler, logarlar, çeşme yalakları, parklar, bahçeler, vb. açık alanlarda ilaçlama oranına dikkat edilerek her türlü spreyleme aleti ile uygulama yapılabilir.

Hedef Dışı Organizmalara Etkisi:
Memeliler üzerinde çok düşük toksisiteye sahiptirler ve dokularda birikmezler. İdrar yoluyla vücuttan atılırlar. Toprakta ve suda çok kısa zaman içerisinde parçalanırlar.

Formülasyon Yapısı:
ALFA-JET SE Sentetik pyrethorid insektisitler grubundan Alphacypermethrin aktif maddesi içerir. Alphacypermethrin Cypermethrin’e benzer yapı ve molekül formülüne sahiptir, iki pyrethroid arasındaki fark izomer bileşimdir. Cypermethrin trans ve cis izomerler içerir. Alphacypermethrin daha aktif olan iki izomeri ihtiva ettiğinden insektisit aktivitesi Cypermethrin’den daha yüksektir.

Özellikler:
ALFA-JET SE; toplum sağlığını tehdit eden hastalıkların parazit ve mikrobunu taşıyan haşerelere karşı etkinliği ve güvenirliği Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul edilmiş rezidüel etkili insektisittir. Formülasyon uygulandığı yüzeyde koku ve leke bırakmaz. Uygulama oranı ile uzun süre kalıcı etki gösteren en ekonomik insektisittir.