b4

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 MART 2020 TARİHLİ VE 31066 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İnsan hijyeni için kullanılan, insan cildi ve saçlı deriye uygulanan veya temas eden ürünler ile insan hijyeni için doğrudan ciltte ya da insanların çevresinde; sinek ve pire gibi zararlı organizmaların kontrolü için kullanılan ürünler doğrudan insana temas etmektedir.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile cerrahi el dezenfektanı, antibakteriyel ağız gargarası ve kulak damlası gibi insan sağlığı için son derece önemli olan, insan hijyeni için kullanılan ürünlerin kalitesinin ve güvenliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Bir ya da daha fazla öncülün reaksiyonu ile izolasyon, saflaştırma, depolama veya taşıma olmaksızın doğrudan uygulama için kullanım yerinde teknik aktif madde üretmek yerinde üretim olarak adlandırılmaktadır.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile güvenliği ve verimliliği artırması ve deniz suyu ve tuz gibi, ham maddeleri yerli kaynaklardan temin edilebildiğinden ithalata bağımlılığı azaltması beklenen ancak, şimdiye kadar biyosidal ürün tanımında kullanıma hazır halde satışa sunulma şartı bulunduğundan, izinlendirilmesi mümkün olmayan yerinde üretilen aktif klor gibi biyosidal ürünlerin izinlendirilmesi ve içme-kullanma suları ile havuz sularında dezenfektan olarak kullanılması mümkün hale gelmiştir.

b5

Tekne, su kültürü ekipmanları ve suda kullanılan diğer yapılar üzerinde tutunan organizmaların büyümesinin ve yerleşmesinin kontrolü için kullanılan ürünler tutunma önleyici ürünler veya antifouling boyalar olarak adlandırılmaktadır ve piyasada bulundurulması gemi sanayii için son derece önemlidir.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile Türk gemi inşa ve gemi boya sanayiinin dünyadaki rakipleriyle ile rekabet edebilmesi için antifouling boyaların izinlendirilmesinin önündeki engeller kaldırılmıştır. Bu sayede boya sektörünün daha etkin, daha çevreci ve daha rekabetçi ürünler geliştirmesinin önü açılmıştır.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe erişmek için tıklayınız.