Delta-Jet SC

Aktif içeriği: Deltamethrin 50 g/L

Ürün Kategorisi:
Zararlı Türü – Yaşam Evresi Uygulama Alanı ve Şekli Seyreltme Oranı Uygulama Oranı Uygulama Dozu Uygulama Aralığı
SİVRİSİNEK, ERGİN BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 100 ml Ürün + 7900 ml su 40 ml/m² 25 mg a.i./m² 30 gün
KARASİNEK , ERGİN BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 75 ml Ürün + 9925 ml su 40 ml/m² 15 mg a.i./m² 20 gün
HAMAMBÖCEĞİ, NİMF, KENE BOŞ KAPALI ALAN: Sırt tipi pülverizatör 60 ml Ürün + 9940 ml su 100 ml/m² 30 mg a.i./m² 10 gün

 

Aktif içeriği:
Deltamethrin 50 g/L

Hedef Haşere:
Karasinek, Sivrisinek, Hamamböceği, Tatarcık, Bit, Pire, Tahta kurusu, Kene, Karınca.

Ambalaj Şekli:
5 Litrelik Coex bidonlardadır.

Etkin Mekanizması:
DELTA-JET SC hedef haşere’de Temas ve yutma ile süratle etki gösteren çok yüksek aktiviteli geniş spektrumlu bir insektisittir.

Kullanım Alanları:
Hedef haşerenin banndığı, dinlendiği, beslendiği, üreyip çoğaldığı apartmanlar, yurtlar, hastaneler, okullar, restorantlar, pastaneler, fırınlar, oteller, mezbahalar, ahırlar gibi kapalı alanlarda yerleşim alanları, kışlalar, pazar yerleri, balıkhaneler, çöplükler, gübre kuyuları, açık kanalizasyonlar, kanaletler, fosseptikler, logarlar, çeşme yalakları, parklar, bahçeler, nehir, göl-gölet, dere kenarlan, cadde ve sokaklar vb. Açık alanlarda ilaçlama oranında dikkat edilerek her türlü spreyleme aleti ile uygulama yapılabilir.

Hedef Dışı Organizmalara Etkisi:

Memeliler üzerinde çok düşük toksisiteye sahiptirler ve dokularda birikmezler. İdrar yoluyla vücuttan atılırlar. Toprakta ve suda çok kısa zaman içerisinde parçalanırlar. 

Formülasyon Yapısı:

DELTA-JET SC Sentetik pyrethroid insektisitler gurubundan Deltamethrin aktif maddesi içerir.

Özellikleri: 
DELTA-JET SC; toplum sağlığını tehdit eden hastalıkların parazit ve mikrobunutaşıyan haşerelere karşı etkinliği ve güvenirliği Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul edilmiş düşük toksisitede uçan ve yürüyen haşerelere karşı etkili konsantre formülasyondur. Formülasyon uygulandığı yüzeyde koku ve leke bırakmaz. Buharlaşmayı geciktirici madde içerdiğinden damlacıkların en uzun süre havadakalmasını sağlayarak haşerelerle olan temasının max. Çıkmasını sağlar. İlaçlamanın sabahın ilk saatleri ile gün batımını zamanı veya gece yapılması önerilir.